Program och biljettinfo 2021

Sorgen
Festivaltema 2021

Studentkonserter
& masterclasses

Fullständigt
festivalprogram

Biljettinformation

Vårt populära festivalpass
Järna Festival Academy erbjuder utöver enkelbiljetter ett mycket attraktivt festivalpass.

Festivalpasset omfattar årets nio tematiska huvudevenemang som arrangeras dagligen kl 19.00 fredag 2 juli till lördag 10 juli.

Ett festivalpass 2021 kostar 1.200 kr.

Köp ditt festivalpass här

Biljettpriser och villkor
JFA 2021 erbjuder fasta biljettpriser till våra tematiska huvudevenemang om:

Ordinarie – 260 kr

Pensionär – 220 kr

Student – 180 kr

För att köpa biljett, välj evenemang och följ länken till biljettbokningen.

Just nu säljs biljetter endast online men försäljning på plats i Kulturhuset kommer öppna inom kort.

Coronainformation
Samtliga konserter på JFA 2021 arrangeras i linje med rådande restriktioner kring publika evenemang. Det innebär att vi i nuläget endast kan erbjuda 50 platser till varje konsert. Vidare måste alla sällskap sitta med minst 1 meters mellanrum, dock kan man inom sitt sällskap sitta bredvid varandra. I det fall att restriktionerna lättas kommer vi öppna upp för ytterligare publik, om så kommer ske innan festivalens genomförande är dock högst osäkert.

Samtliga besökare måste vid konserternas in och utgång själva hjälpa till att hålla avstånd. Kom gärna i god tid för att undvika trängsel. Merparten av de blockerade stolarna i bokningssystemet är till för att underlätta avstånd mellan våra besökare.

För att minimera risken för smittspridning är det viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk, även med lätta symtom.

Vid varje evenemang kommer handsprit finnas utplacerat i Kulturhusets foajé.